تشتاد

صنایع تولیدی اشتاد ایران‌

1400/07/28 11:00:12
پایانی:5,782
(-0.13%)
آخرین:5,646
(-2.48%)

تعداد معاملات:31
حجم:175,452
ارزش معاملات:1B
حجم مبنا:1.71M
5,6175,963
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
322,500
5,645
5,646
2,5651
37,528
5,644
5,799
5,3001
44,000
5,642
5,800
48,0002
142,452(81%)
20(95%)
حجمحقیقیتعداد
161,246(92%)
16(94%)
33,000(19%)
1(5%)
حجمحقوقیتعداد
14,206(8%)
1(6%)
سرانه خرید حقیقی: 41,182,873 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.71سرانه فروش حقیقی: 58,270,273 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.41
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
3
خرید
10
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,9982,7413,2584,289-
حمایت24,2894,1613,4315,080-
حمایت15,0674,8103,6035,56817,291
P6,3586,2306,3586,358-
مقاومت17,1366,8798,0867,14917,575
مقاومت28,4278,2998,2587,637-
مقاومت39,2058,9488,4318,427-


آخرین اخبار تشتاد

نمایش اخبار قدیمی‌تر