فافزا

فولاد افزا سپاهان

1400/08/01 18:03:57
پایانی:52,269
(-1.71%)
آخرین:52,398
(-1.47%)

تعداد معاملات:935
حجم:1.46M
ارزش معاملات:76.36B
حجم مبنا:188,034
51,58754,777
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
52,400
6,4001
000
52,670
4491
000
52,735
981
1,359,117(93%)
323(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,401,061(96%)
250(100%)
101,944(7%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
60,000(4%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 219,937,109 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.75سرانه فروش حقیقی: 292,928,229 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.33
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
12
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
5
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت339,38040,33942,58142,905-
حمایت242,90543,38543,32946,331-
حمایت148,34949,30844,07648,448160,833
P51,87452,35451,87451,874-
مقاومت157,31858,27763,50955,300163,503
مقاومت260,84361,32364,25657,417-
مقاومت366,28767,24665,00460,843-


آخرین اخبار فافزا

نمایش اخبار قدیمی‌تر