فافزا

فولاد افزا سپاهان

1400/03/28 19:46:22
پایانی:44,271
(2.99%)
آخرین:44,271
(2.99%)

تعداد معاملات:186
حجم:231,523
ارزش معاملات:10.24B
حجم مبنا:225,882
41,69344,271
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
46169,531
44,271
000
1117
43,202
000
110,000
43,201
000
231,523(100%)
115(100%)
حجمحقیقیتعداد
131,523(57%)
61(98%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
100,000(43%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 89,128,302 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.93سرانه فروش حقیقی: 95,453,356 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.07
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
11
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت325,43524,40627,71733,086-
حمایت233,08632,57128,82138,145-
حمایت138,67837,64929,92441,270132,813
P46,32945,81446,32946,329-
مقاومت151,92150,89258,61751,388132,813
مقاومت259,57259,05759,72054,513-
مقاومت365,16464,13560,82459,572-


آخرین اخبار فافزا

نمایش اخبار قدیمی‌تر