شزنگ

تجهیزنیروی‌زنگان‌

1400/07/27 20:59:53
پایانی:106,518
(-2.81%)
آخرین:106,318
(-2.99%)

تعداد معاملات:583
حجم:252,845
ارزش معاملات:26.93B
حجم مبنا:85,045
106,318112,894
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
106,318
17,3042
000
106,990
1,0001
000
107,000
3071
252,845(100%)
263(100%)
حجمحقیقیتعداد
252,845(100%)
172(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 102,405,109 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.65سرانه فروش حقیقی: 156,584,556 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.53
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت362,10956,28765,14785,651-
حمایت285,65182,74068,10299,189-
حمایت197,54891,72671,054107,552328,338
P121,090118,179121,090121,090-
مقاومت1132,987127,165147,837134,628333,567
مقاومت2156,529153,618150,789142,991-
مقاومت3168,426162,604153,744156,529-


آخرین اخبار شزنگ

نمایش اخبار قدیمی‌تر