شزنگ

تجهيزنيروي‌زنگان‌

1400/04/03 03:46:13
پایانی:156,294
(-0.3%)
آخرین:152,076
(-2.99%)

تعداد معاملات:26
حجم:6,501
ارزش معاملات:988M
حجم مبنا:63,982
152,076161,482
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
152,076
599,206258
000
152,168
2,8794
000
152,321
4,0001
6,501(100%)
21(100%)
حجمحقیقیتعداد
6,501(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 48,384,156 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.05سرانه فروش حقیقی: 1,016,067,294 تومانقدرت فروش حقیقی: 21.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
12
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت343,98831,44751,55296,738-
حمایت296,73890,46758,259127,458-
حمایت1124,407111,86664,958146,436456,228
P177,157170,886177,157177,157-
مقاومت1204,826192,285239,193207,877456,228
مقاومت2257,576251,305245,892226,855-
مقاومت3285,245272,704252,599257,576-


آخرین اخبار شزنگ

نمایش اخبار قدیمی‌تر