لخزر

پارس‌ خزر

1400/07/30 22:03:55
پایانی:149,660
(-0.15%)
آخرین:149,900
(0%)

تعداد معاملات:359
حجم:97,052
ارزش معاملات:14.52B
حجم مبنا:100,227
142,400157,380
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
176
147,700
149,900
1631
1500
147,620
150,000
4371
1100
147,600
150,450
1,1901
379,573(81%)
212(99%)
حجمحقیقیتعداد
415,863(89%)
209(100%)
90,000(19%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
53,710(11%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 267,957,052 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.90سرانه فروش حقیقی: 297,789,744 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.11
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
13
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
6
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت360,60654,21570,16298,893-
حمایت298,89395,69775,482123,261-
حمایت1124,396118,00580,796138,315441,900
P162,683159,487162,683162,683-
مقاومت1188,186181,795219,003187,051449,400
مقاومت2226,473223,277224,317202,105-
مقاومت3251,976245,585229,637226,473-


آخرین اخبار لخزر

نمایش اخبار قدیمی‌تر