لخزر

پارس‌ خزر

1400/03/28 18:39:06
پایانی:176,020
(-0.49%)
آخرین:159,210
(-10%)

تعداد معاملات:39
حجم:4,193
ارزش معاملات:667M
حجم مبنا:85,218
168,060185,740
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
159,210
324,292238
000
167,210
6,8401
000
167,220
50,6814
4,193(100%)
36(100%)
حجمحقیقیتعداد
4,193(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 20,501,440 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.03سرانه فروش حقیقی: 738,051,860 تومانقدرت فروش حقیقی: 36.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
19
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
2
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3130,290126,675132,097144,750-
حمایت2144,750142,942133,906153,035-
حمایت1151,980148,365135,713158,154477,630
P166,440164,632166,440166,440-
مقاومت1173,670170,055182,706174,725477,630
مقاومت2188,130186,322184,513179,844-
مقاومت3195,360191,745186,322188,130-


آخرین اخبار لخزر

نمایش اخبار قدیمی‌تر