سکرد

سیمان کردستان

1400/05/10 17:23:54
پایانی:6,520
(-3.69%)
آخرین:6,480
(-4.28%)

تعداد معاملات:625
حجم:4.18M
ارزش معاملات:27.26B
حجم مبنا:2.25M
6,4407,100
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
427,927
6,470
6,490
2,6711
665,015
6,460
6,500
1,0001
11333,097
6,450
6,550
7,4892
2,882,531(69%)
230(100%)
حجمحقیقیتعداد
4,182,531(100%)
231(100%)
1,300,000(31%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 81,713,487 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.69سرانه فروش حقیقی: 118,052,390 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.44
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
7
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
11
خرید
4
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
4
خرید
3
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,6831,4352,3173,696-
حمایت23,6963,5722,6115,045-
حمایت15,2134,9652,9055,87819,990
P7,2267,1027,2267,226-
مقاومت18,7438,49510,5548,57520,320
مقاومت210,75610,63210,8489,408-
مقاومت312,27312,02511,14210,756-


آخرین اخبار سکرد

نمایش اخبار قدیمی‌تر