شفن

پتروشیمی فناوران

1400/07/27 20:59:53
پایانی:477,720
(1.68%)
آخرین:474,950
(1.09%)

تعداد معاملات:3,439
حجم:551,329
ارزش معاملات:263B
حجم مبنا:226,147
446,310493,290
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
225
474,950
474,950
1272
1100
474,930
474,980
431
140
474,900
474,990
301
467,600(85%)
1,637(100%)
حجمحقیقیتعداد
404,259(73%)
735(99%)
83,729(15%)
4(0%)
حجمحقوقیتعداد
147,070(27%)
4(1%)
سرانه خرید حقیقی: 136,458,076 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.52سرانه فروش حقیقی: 262,751,849 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.93
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
7
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3288,416303,975332,212329,333-
حمایت2329,333337,112341,632372,480-
حمایت1401,366416,925351,041399,1361,418,610
P442,283450,062442,283442,283-
مقاومت1514,316529,875595,758485,4301,439,800
مقاومت2555,233563,012605,167512,086-
مقاومت3627,266642,825614,587555,233-


آخرین اخبار شفن

نمایش اخبار قدیمی‌تر