شفن

پتروشيمي فناوران

1400/04/03 03:46:13
پایانی:315,640
(0.37%)
آخرین:317,710
(1.03%)

تعداد معاملات:1,247
حجم:335,578
ارزش معاملات:105B
حجم مبنا:316,817
298,730330,170
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1200
317,710
317,780
7,1651
2150
316,000
318,000
1992
11,000
315,500
318,620
4,8791
320,672(96%)
533(100%)
حجمحقیقیتعداد
202,663(60%)
304(99%)
14,906(4%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
132,915(40%)
4(1%)
سرانه خرید حقیقی: 189,900,394 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.90سرانه فروش حقیقی: 210,422,859 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.11
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
13
خرید
11
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
10
خرید
7
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3221,523228,055242,997244,876-
حمایت2244,876248,142247,982267,708-
حمایت1281,293287,825252,961281,814946,710
P304,646307,912304,646304,646-
مقاومت1341,063347,595382,458327,478957,690
مقاومت2364,416367,682387,437341,584-
مقاومت3400,833407,365392,422364,416-


آخرین اخبار شفن

نمایش اخبار قدیمی‌تر