گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

1400/03/29 10:05:12
پایانی:7,110
(0.04%)
آخرین:7,218
(1.56%)

تعداد معاملات:64
حجم:100,809
ارزش معاملات:722M
حجم مبنا:2.11M
6,7527,462
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,969
7,218
7,220
13,2892
211,841
7,177
7,232
7101
11,000
7,175
7,233
7251
95,809(95%)
32(97%)
حجمحقیقیتعداد
100,809(100%)
28(100%)
5,000(5%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 21,287,562 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.83سرانه فروش حقیقی: 25,598,285 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.20
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
10
خرید
14
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
9
خرید
8
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,1716,2146,3686,437-
حمایت26,4376,4586,4206,673-
حمایت16,7886,8316,4716,81821,381
P7,0547,0757,0547,054-
مقاومت17,4057,4487,8087,29021,720
مقاومت27,6717,6927,8597,435-
مقاومت38,0228,0657,9117,671-


آخرین اخبار گوهران

نمایش اخبار قدیمی‌تر