گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

1400/07/04 03:10:57
پایانی:5,179
(0.01%)
آخرین:5,180
(0.03%)

تعداد معاملات:193
حجم:997,316
ارزش معاملات:5.16B
حجم مبنا:2.89M
4,9205,436
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,249
5,180
5,244
2,0261
19,800
5,170
5,290
2,0001
11,200
5,163
5,300
1,9001
695,548(70%)
61(97%)
حجمحقیقیتعداد
997,316(100%)
93(100%)
301,768(30%)
2(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 59,053,165 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.06سرانه فروش حقیقی: 55,538,704 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.94
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
11
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,3753,2283,5534,172-
حمایت24,1724,0983,6624,668-
حمایت14,6764,5293,7704,97615,426
P5,4735,3995,4735,473-
مقاومت15,9775,8306,5895,96915,633
مقاومت26,7746,7006,6976,277-
مقاومت37,2787,1316,8066,774-


آخرین اخبار گوهران

نمایش اخبار قدیمی‌تر