فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

1400/07/04 03:10:57
پایانی:18,610
(1.58%)
آخرین:18,760
(2.4%)

تعداد معاملات:953
حجم:2.21M
ارزش معاملات:41.73B
حجم مبنا:3.85M
17,41019,230
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,000
18,780
18,940
10,0001
296,233
18,770
18,950
17,9173
11,599
18,760
19,000
4,5522
1,653,852(75%)
470(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,215,908(100%)
276(100%)
562,056(25%)
4(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 65,485,501 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.44سرانه فروش حقیقی: 149,413,216 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.28
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
12
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
6
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,4908,68010,36011,660-
حمایت211,66011,75510,92014,227-
حمایت115,21015,40011,48015,81256,490
P18,38018,47518,38018,380-
مقاومت121,93022,12026,03920,94756,860
مقاومت225,10025,19526,59922,532-
مقاومت328,65028,84027,16025,100-


آخرین اخبار فایرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر