فايرا

آلومينيوم‌ايران‌

1400/04/03 06:48:32
پایانی:16,280
(3.1%)
آخرین:16,570
(4.93%)

تعداد معاملات:797
حجم:3.08M
ارزش معاملات:50.64B
حجم مبنا:3.85M
15,01016,570
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
44,816
16,570
16,740
3021
1665
16,560
17,000
19,6752
1904
16,520
17,020
2971
2,487,125(81%)
283(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,520,125(49%)
305(98%)
600,000(19%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,567,000(51%)
5(2%)
سرانه خرید حقیقی: 143,075,600 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.76سرانه فروش حقیقی: 81,139,786 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.57
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
8
خرید
11
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
7
خرید
6
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت311,32311,21512,10713,216-
حمایت213,21613,16212,40514,580-
حمایت114,89314,78512,70215,42249,140
P16,78616,73216,78616,786-
مقاومت118,46318,35520,43718,15049,710
مقاومت220,35620,30220,73418,992-
مقاومت322,03321,92521,03220,356-


آخرین اخبار فایرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر