غگلستا

شير پاستوريزه پگاه گلستان

1400/07/29 04:45:03
پایانی:11,251
(-1.89%)
آخرین:11,190
(-2.42%)

تعداد معاملات:597
حجم:2.8M
ارزش معاملات:31.53B
حجم مبنا:1.33M
10,89512,041
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
16,735
11,031
11,190
18,3711
319,260
11,000
11,232
3,9991
1905
10,999
11,250
1,8341
2,665,920(95%)
204(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,765,339(99%)
143(99%)
136,858(5%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
37,439(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 147,030,715 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.68سرانه فروش حقیقی: 217,572,231 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.48
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3818-3671,5585,856-
حمایت25,8565,2632,2018,799-
حمایت18,5237,3372,84310,61832,980
P13,56112,96813,56113,561-
مقاومت116,22815,04219,53616,50433,784
مقاومت221,26620,67320,17818,323-
مقاومت323,93322,74720,82121,266-


آخرین اخبار غگلستا

نمایش اخبار قدیمی‌تر