ثعتما

س. ساختمانی اعتماد گستر

1400/07/27 23:00:05
پایانی:31,868
(2.93%)
آخرین:31,887
(2.99%)

تعداد معاملات:523
حجم:1.08M
ارزش معاملات:34.62B
حجم مبنا:299,752
30,03131,887
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
682,100,923
31,887
33,171
1,3721
1170
31,880
33,700
6801
21,800
31,877
34,000
5,0001
1,086,287(100%)
223(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,086,477(100%)
158(100%)
190(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 155,236,744 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.71سرانه فروش حقیقی: 219,138,285 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.41
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت319,45419,04220,99923,782-
حمایت223,78223,57621,65226,773-
حمایت127,28426,87222,30428,62192,361
P31,61231,40631,61231,612-
مقاومت135,11434,70239,26934,60393,650
مقاومت239,44239,23639,92136,451-
مقاومت342,94442,53240,57439,442-


آخرین اخبار ثعتما

نمایش اخبار قدیمی‌تر