ثعتما

س. ساختماني اعتماد گستر

1400/04/03 05:25:10
پایانی:32,714
(-1.41%)
آخرین:32,189
(-2.99%)

تعداد معاملات:119
حجم:152,620
ارزش معاملات:4.91B
حجم مبنا:305,680
32,18934,179
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
32,189
719,31581
000
32,300
3801
000
32,800
5,0001
152,620(100%)
61(100%)
حجمحقیقیتعداد
152,620(100%)
38(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 81,849,355 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.62سرانه فروش حقیقی: 131,389,754 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.61
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
9
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
4
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-28,822-32,896-22,048-3,053-
حمایت2-3,053-5,090-18,42913,521-
حمایت114,56710,494-14,81523,76196,567
P40,33638,29940,33640,336-
مقاومت157,95753,88479,19356,91197,378
مقاومت283,72681,68982,80767,151-
مقاومت3101,34797,27486,42683,726-


آخرین اخبار ثعتما

نمایش اخبار قدیمی‌تر