نطرين

عطرين نخ قم

1400/07/30 23:54:09
پایانی:8,585
(4.54%)
آخرین:8,622
(4.99%)

تعداد معاملات:1,638
حجم:11.04M
ارزش معاملات:94.86B
حجم مبنا:1.74M
7,8028,622
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
141,489,472
8,622
8,970
5,0001
153,164
8,621
8,974
6001
21,815
8,600
9,030
5,0001
11,049,673(100%)
471(100%)
حجمحقیقیتعداد
11,049,673(100%)
733(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 201,404,336 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.56سرانه فروش حقیقی: 129,415,337 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.64
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
10
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,3494,6335,2985,395-
حمایت25,3955,5375,5206,411-
حمایت17,0087,2925,7417,03825,519
P8,0548,1968,0548,054-
مقاومت19,6679,95111,5029,07025,866
مقاومت210,71310,85511,7239,697-
مقاومت312,32612,61011,94510,713-


آخرین اخبار نطرین

نمایش اخبار قدیمی‌تر