چفيبر

فيبر ايران‌

1400/03/28 20:22:38
پایانی:10,650
(-4.82%)
آخرین:10,640
(-4.91%)

تعداد معاملات:2,108
حجم:21.47M
ارزش معاملات:228B
حجم مبنا:1.4M
10,64011,740
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
10,640
1,945,976158
000
10,660
5,2022
000
10,670
5,0001
21,329,307(99%)
804(100%)
حجمحقیقیتعداد
21,479,307(100%)
613(100%)
150,000(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 282,533,730 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.76سرانه فروش حقیقی: 373,172,299 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.32
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
19
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
2
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,8806,4107,1158,760-
حمایت28,7608,5257,3509,837-
حمایت19,7009,2307,58510,50231,920
P11,58011,34511,58011,580-
مقاومت112,52012,05013,69412,65732,160
مقاومت214,40014,16513,92913,322-
مقاومت315,34014,87014,16514,400-


آخرین اخبار چفیبر

نمایش اخبار قدیمی‌تر