سدبیر

س. تدبیرگران فارس وخوزستان

1400/08/01 18:51:16
پایانی:34,315
(-3.99%)
آخرین:33,956
(-4.99%)

تعداد معاملات:188
حجم:352,095
ارزش معاملات:11.98B
حجم مبنا:419,663
33,95637,530
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
33,956
386,29556
000
34,140
2,5611
000
34,476
1491
352,095(100%)
98(100%)
حجمحقیقیتعداد
352,095(100%)
49(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 123,287,142 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 246,574,284 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
14
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
7
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت317,80816,82219,87724,904-
حمایت224,90424,41120,89629,572-
حمایت130,02829,04221,91432,455105,007
P37,12436,63137,12437,124-
مقاومت142,24841,26248,38941,792107,262
مقاومت249,34448,85149,40744,675-
مقاومت354,46853,48250,42749,344-


آخرین اخبار سدبیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر