ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

1400/08/01 18:51:16
پایانی:109,358
(-2.05%)
آخرین:106,065
(-4.99%)

تعداد معاملات:166
حجم:57,377
ارزش معاملات:6.09B
حجم مبنا:134,353
106,065117,229
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
106,065
27,63931
000
106,800
892
000
107,000
9501
54,727(95%)
92(99%)
حجمحقیقیتعداد
53,749(94%)
62(98%)
2,650(5%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
3,628(6%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 65,052,557 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.69سرانه فروش حقیقی: 94,804,566 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.46
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت345,62237,53049,80478,263-
حمایت278,26374,21753,89897,018-
حمایت194,71886,62657,988108,604333,522
P127,359123,313127,359127,359-
مقاومت1143,814135,722164,359146,114339,747
مقاومت2176,455172,409168,449157,700-
مقاومت3192,910184,818172,544176,455-


آخرین اخبار ساینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر