دقاضی

داروسازی شهید قاضی

1400/08/01 18:51:16
پایانی:29,998
(-0.3%)
آخرین:29,188
(-2.99%)

تعداد معاملات:30
حجم:40,238
ارزش معاملات:1.17B
حجم مبنا:340,000
29,18830,992
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
29,188
186,58013
000
29,200
1601
000
30,000
2,5133
40,238(100%)
20(100%)
حجمحقیقیتعداد
40,238(100%)
7(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 60,352,976 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.35سرانه فروش حقیقی: 172,437,074 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.86
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
12
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت315,42213,92516,67022,409-
حمایت222,40921,66117,58526,604-
حمایت126,40224,90518,50029,19591,601
P33,38932,64133,38933,389-
مقاومت137,38235,88542,28937,58494,013
مقاومت244,36943,62143,20440,175-
مقاومت348,36246,86544,12044,369-


آخرین اخبار دقاضی

نمایش اخبار قدیمی‌تر