فنرژی

گسترش صنایع انرژی آذرآب

1400/07/27 22:39:10
پایانی:11,922
(0.87%)
آخرین:12,055
(1.99%)

تعداد معاملات:103
حجم:316,235
ارزش معاملات:3.77B
حجم مبنا:396,260
11,58312,055
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
32578,559
12,055
15,678
66,2231
4735,429
12,052
15,840
8001
1113,533
11,820
000
316,235(100%)
26(100%)
حجمحقیقیتعداد
316,235(100%)
74(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 145,005,910 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.85سرانه فروش حقیقی: 50,948,022 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.35
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
19
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
2
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,4435,7726,7809,129-
حمایت29,1298,7947,11610,669-
حمایت110,4749,8037,45211,62035,725
P13,16012,82513,16013,160-
مقاومت114,50513,83416,18514,70035,999
مقاومت217,19116,85616,52115,651-
مقاومت318,53617,86516,85717,191-


آخرین اخبار فنرژی

نمایش اخبار قدیمی‌تر