خشرق

الكتريك‌ خودرو شرق‌

1400/04/03 08:17:29
پایانی:9,700
(0.62%)
آخرین:9,550
(-0.93%)

تعداد معاملات:1,054
حجم:4.32M
ارزش معاملات:41.92B
حجم مبنا:1.54M
9,16010,120
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,592
9,550
9,590
32,5912
21,100
9,520
9,600
100,0001
37,636
9,510
9,630
6161
4,320,188(100%)
375(100%)
حجمحقیقیتعداد
4,320,188(100%)
348(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 111,748,862 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.93سرانه فروش حقیقی: 120,419,033 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.08
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
9
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,3161,5552,8875,743-
حمایت25,7435,3623,3327,779-
حمایت17,6466,8853,7769,03727,970
P11,07310,69211,07311,073-
مقاومت112,97612,21515,32313,10928,650
مقاومت216,40316,02215,76714,367-
مقاومت318,30617,54516,21216,403-


آخرین اخبار خشرق

نمایش اخبار قدیمی‌تر