حبندر

دريايي و کشتيراني خط دريابندر

1400/07/30 23:33:16
پایانی:34,760
(1.22%)
آخرین:33,308
(-2.99%)

تعداد معاملات:3,063
حجم:14.19M
ارزش معاملات:493B
حجم مبنا:287,687
33,30835,368
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
33,590
5,0001
000
33,600
4,7874
000
33,718
447,8474
13,782,923(97%)
684(100%)
حجمحقیقیتعداد
11,682,670(82%)
1,178(100%)
410,000(3%)
3(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,510,253(18%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 700,430,414 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.03سرانه فروش حقیقی: 344,728,021 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.49
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
13
خرید
10
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
10
خرید
6
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت317,87618,73721,16521,873-
حمایت221,87322,30321,97525,584-
حمایت127,59028,45122,78427,87699,924
P31,58732,01731,58731,587-
مقاومت137,30438,16543,83135,298101,984
مقاومت241,30141,73144,64037,590-
مقاومت347,01847,87945,45041,301-


آخرین اخبار حبندر

نمایش اخبار قدیمی‌تر