کقزوی

شیشه‌ قزوین‌

1400/07/28 11:26:34
پایانی:8,086
(1.59%)
آخرین:8,101
(1.78%)

تعداد معاملات:166
حجم:1.67M
ارزش معاملات:13.54B
حجم مبنا:1.24M
7,7218,197
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
211,630
8,101
8,137
3,0001
11,000
8,100
8,138
11,0001
11,000
8,090
8,139
54,0862
709,393(40%)
33(94%)
حجمحقیقیتعداد
1,591,722(91%)
77(97%)
1,048,589(60%)
2(6%)
حجمحقوقیتعداد
166,260(9%)
2(3%)
سرانه خرید حقیقی: 173,822,781 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.04سرانه فروش حقیقی: 167,151,481 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.96
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
14
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,9775,9846,3266,654-
حمایت26,6546,6576,4407,176-
حمایت17,3467,3536,5547,50023,968
P8,0238,0268,0238,023-
مقاومت18,7158,7229,5218,54524,338
مقاومت29,3929,3959,6358,869-
مقاومت310,08410,0919,7499,392-


آخرین اخبار کقزوی

نمایش اخبار قدیمی‌تر