کقزوی

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
2
خرید
17
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,2059,1989,3069,428-
حمایت29,4289,4249,3429,593-
حمایت19,6379,6309,3789,69429,538
P9,8609,8569,8609,860-
مقاومت110,06910,06210,31310,02529,538
مقاومت210,29210,28810,34910,126-
مقاومت310,50110,49410,38610,292-

آخرین اخبار کقزوی

نمایش اخبار قدیمی‌تر