قنيشا

قند نيشابور

1400/07/29 06:08:21
پایانی:37,290
(-4.06%)
آخرین:37,000
(-4.81%)

تعداد معاملات:580
حجم:687,935
ارزش معاملات:25.65B
حجم مبنا:402,253
36,93040,810
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
22,450
36,940
36,990
2,7001
1328,444
36,930
37,230
7551
1300
36,800
37,240
2251
400,077(58%)
228(99%)
حجمحقیقیتعداد
687,935(100%)
176(100%)
287,858(42%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 65,433,646 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.45سرانه فروش حقیقی: 145,756,228 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.23
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,6332,3208,10020,506-
حمایت220,50618,85010,02829,338-
حمایت128,75325,44011,95434,794110,860
P43,62641,97043,62643,626-
مقاومت151,87348,56062,04552,458112,930
مقاومت266,74665,09063,97157,914-
مقاومت374,99371,68065,90066,746-


آخرین اخبار قنیشا

نمایش اخبار قدیمی‌تر