قنيشا

قند نيشابور

1400/04/02 16:49:47
پایانی:56,410
(-0.19%)
آخرین:53,700
(-4.98%)

تعداد معاملات:22
حجم:10,361
ارزش معاملات:556M
حجم مبنا:260,236
53,70059,340
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
53,700
2,116,499255
000
53,850
5,54412
000
53,930
6601
10,361(100%)
18(100%)
حجمحقیقیتعداد
10,361(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 32,470,222 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.11سرانه فروش حقیقی: 292,232,005 تومانقدرت فروش حقیقی: 9.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
9
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت342,30340,86043,02548,076-
حمایت248,07647,35543,74751,384-
حمایت150,96349,52044,46853,428161,550
P56,73656,01556,73656,736-
مقاومت159,62358,18063,23160,044161,550
مقاومت265,39664,67563,95262,088-
مقاومت368,28366,84064,67565,396-


آخرین اخبار قنیشا

نمایش اخبار قدیمی‌تر