آتیمس

صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س

1400/03/29 11:07:13
پایانی:165,513
(0%)
آخرین:166,000
(0.29%)

تعداد معاملات:19
حجم:4,579
ارزش معاملات:757M
حجم مبنا:1
148,959182,059
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1839
165,100
166,500
2001
128
165,060
166,798
3001
11,000
165,050
167,000
4413
2,868(53%)
9(90%)
حجمحقیقیتعداد
5,395(100%)
12(100%)
2,527(47%)
1(10%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 52,743,476 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.71سرانه فروش حقیقی: 74,411,886 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.41
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -