آتيمس

صندوق س.آرمان آتيه درخشان مس-س

1400/07/30 23:01:43
پایانی:189,035
(-0.55%)
آخرین:187,620
(-1.29%)

تعداد معاملات:42
حجم:20,420
ارزش معاملات:3.86B
حجم مبنا:1
171,075209,091
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1411
187,620
190,000
981
127
187,616
191,000
1501
1211
187,613
191,520
381
1,752(9%)
12(92%)
حجمحقیقیتعداد
20,420(100%)
17(100%)
18,668(91%)
1(8%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 27,599,110 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.12سرانه فروش حقیقی: 227,064,394 تومانقدرت فروش حقیقی: 8.23
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -