ثنور

سرمایه گذاری کوه نور

1399/10/24 15:28:07
پایانی:14,866
(-0.18%)
آخرین:15,339
(2.99%)

تعداد معاملات:5,118
حجم:40.27M
ارزش معاملات:598B
حجم مبنا:1.44M
14,44715,339
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
39221,248,825
15,339
15,800
9,4651
141,768,398
15,338
15,848
9432
131,614,537
15,337
000
39,055,115(97%)
1,746(100%)
حجمحقیقیتعداد
38,222,982(95%)
2,279(100%)
1,219,867(3%)
5(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,052,000(5%)
6(0%)
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31571,5223,8253,397-
حمایت23,3974,0794,5936,915-
حمایت19,36810,7335,3609,08945,125
P12,60813,29012,60812,608-
مقاومت118,57919,94425,31716,12646,017
مقاومت221,81922,50126,08418,300-
مقاومت327,79029,15526,85221,819-


آخرین اخبار ثنور

نمایش اخبار قدیمی‌تر