دشیری

شیرین دارو

1400/08/01 18:09:13
پایانی:158,923
(-0.94%)
آخرین:155,627
(-2.99%)

تعداد معاملات:86
حجم:32,227
ارزش معاملات:5.07B
حجم مبنا:62,329
155,627165,253
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
155,627
21,60423
000
159,125
1251
000
159,126
7001
32,227(100%)
38(100%)
حجمحقیقیتعداد
32,227(100%)
35(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 134,779,250 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.92سرانه فروش حقیقی: 146,331,757 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.09
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
11
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت389,56683,37295,810120,636-
حمایت2120,636117,53999,959139,641-
حمایت1139,318133,124104,103151,382477,205
P170,388167,291170,388170,388-
مقاومت1189,070182,876211,896189,393492,998
مقاومت2220,140217,043216,040201,134-
مقاومت3238,822232,628220,190220,140-


آخرین اخبار دشیری

نمایش اخبار قدیمی‌تر