بالبر

کابل‌ البرز

1400/08/01 18:09:13
پایانی:29,070
(-4.84%)
آخرین:29,030
(-4.97%)

تعداد معاملات:326
حجم:480,893
ارزش معاملات:13.96B
حجم مبنا:490,998
29,03032,070
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
29,030
296,60367
000
29,060
2,1363
000
29,140
3,1161
480,893(100%)
174(100%)
حجمحقیقیتعداد
480,893(100%)
99(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 80,342,296 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.57سرانه فروش حقیقی: 141,207,671 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.76
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,7403,9608,13515,870-
حمایت215,87014,9809,52722,249-
حمایت122,44020,66010,91826,19087,010
P32,57031,68032,57032,570-
مقاومت139,14037,36047,10138,94990,050
مقاومت249,27048,38048,49242,890-
مقاومت355,84054,06049,88549,270-


آخرین اخبار بالبر

نمایش اخبار قدیمی‌تر