ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

1400/07/28 11:02:26
پایانی:2,264
(-0.78%)
آخرین:2,248
(-1.48%)

تعداد معاملات:288
حجم:3.76M
ارزش معاملات:8.47B
حجم مبنا:6.4M
2,1682,396
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
26,143
2,247
2,248
11
179,495
2,246
2,259
7,0001
15,796
2,244
2,269
5,9761
3,761,854(100%)
108(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,761,854(100%)
125(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 78,859,606 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.16سرانه فروش حقیقی: 68,134,699 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.86
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35813967131,400-
حمایت21,4001,3088191,885-
حمایت11,8501,6659252,1846,830
P2,6692,5772,6692,669-
مقاومت13,1192,9343,6743,1546,920
مقاومت23,9383,8463,7803,453-
مقاومت34,3884,2033,8863,938-


آخرین اخبار ونیرو

نمایش اخبار قدیمی‌تر