تکشا

گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌

1400/03/29 11:08:00
پایانی:33,210
(-2.63%)
آخرین:32,410
(-4.98%)

تعداد معاملات:107
حجم:233,678
ارزش معاملات:7.57B
حجم مبنا:439,754
32,41035,810
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
32,410
1,138,939331
000
32,420
9891
000
32,430
3601
65,678(28%)
38(97%)
حجمحقیقیتعداد
233,678(100%)
45(100%)
168,000(72%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 57,399,115 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.33سرانه فروش حقیقی: 172,454,364 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
20
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
1
خنثی
5
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت317,72015,76518,69725,540-
حمایت225,54024,56219,67530,020-
حمایت129,45027,49520,65232,789100,080
P37,27036,29237,27037,270-
مقاومت141,18039,22546,06741,750100,080
مقاومت249,00048,02247,04444,519-
مقاومت352,91050,95548,02249,000-


آخرین اخبار تکشا

نمایش اخبار قدیمی‌تر