تکشا

گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌

1400/08/01 18:09:13
پایانی:41,130
(-4.12%)
آخرین:40,760
(-4.98%)

تعداد معاملات:177
حجم:332,936
ارزش معاملات:13.66B
حجم مبنا:349,650
40,76045,040
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1200
35,920
40,760
792,473167
12,000
31,320
40,770
1,8294
1328
30,440
41,020
9652
232,570(70%)
94(98%)
حجمحقیقیتعداد
332,936(100%)
69(100%)
100,366(30%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 101,761,745 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.51سرانه فروش حقیقی: 198,458,806 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.95
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
15
خرید
7
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت319,91621,82025,27524,923-
حمایت224,92325,87526,42730,202-
حمایت133,73635,64027,57833,464125,290
P38,74339,69538,74338,743-
مقاومت147,55649,46057,52144,022127,350
مقاومت252,56353,51558,67247,284-
مقاومت361,37663,28059,82552,563-


آخرین اخبار تکشا

نمایش اخبار قدیمی‌تر