آگاس

صندوق س.هستی بخش آگاه-س

1400/08/01 17:43:02
پایانی:81,715
(-1.98%)
آخرین:82,080
(-1.55%)

تعداد معاملات:1,250
حجم:904,524
ارزش معاملات:73.91B
حجم مبنا:1
75,03791,711
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1100
81,821
82,080
4772
3832
81,820
82,081
4001
3270
81,811
82,083
5001
904,524(100%)
421(100%)
حجمحقیقیتعداد
904,524(100%)
372(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 175,565,745 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.88سرانه فروش حقیقی: 198,691,340 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.13
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -