آگاس

صندوق س.هستی بخش آگاه-س

1400/03/29 07:43:14
پایانی:64,125
(0%)
آخرین:64,250
(0.19%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
57,71370,537
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1133
63,800
64,300
3001
15,000
63,500
64,700
1001
1200
63,370
65,000
401
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -