سلار

شركت سيمان لارستان

1400/04/02 16:12:51
پایانی:60,017
(-0.01%)
آخرین:57,023
(-4.99%)

تعداد معاملات:4
حجم:379
ارزش معاملات:21.61M
حجم مبنا:166,601
57,02363,025
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
57,023
1,757,323235
000
57,024
11,6502
000
57,026
8,1356
379(100%)
3(100%)
حجمحقیقیتعداد
379(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 7,582,147 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.33سرانه فروش حقیقی: 22,746,443 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
2
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت342,65540,85943,55349,840-
حمایت249,84048,94244,45253,957-
حمایت153,43351,63745,35056,501171,078
P60,61859,72060,61860,618-
مقاومت164,21162,41568,70164,735171,078
مقاومت271,39670,49869,59967,279-
مقاومت374,98973,19370,49871,396-


آخرین اخبار سلار

نمایش اخبار قدیمی‌تر