غشصفا

شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌

1400/07/29 05:26:40
پایانی:37,130
(3.39%)
آخرین:37,700
(4.98%)

تعداد معاملات:619
حجم:3.34M
ارزش معاملات:124B
حجم مبنا:403,986
34,12037,700
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
902,182,451
37,700
38,900
3001
3250,000
37,690
39,690
2001
4250,140
37,650
41,200
3631
3,349,403(100%)
254(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,388,068(71%)
201(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
961,335(29%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 489,619,422 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.11سرانه فروش حقیقی: 441,139,128 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.90
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
13
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
7
خرید
8
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت312,43313,85017,82518,966-
حمایت218,96619,67519,15125,040-
حمایت128,33329,75020,47528,792111,290
P34,86635,57534,86634,866-
مقاومت144,23345,65054,92440,940113,100
مقاومت250,76651,47556,24844,692-
مقاومت360,13361,55057,57550,766-


آخرین اخبار غشصفا

نمایش اخبار قدیمی‌تر