غشصفا

شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌

1400/04/03 04:33:06
پایانی:24,120
(-9.45%)
آخرین:23,990
(-9.94%)

تعداد معاملات:1,729
حجم:4.28M
ارزش معاملات:103B
حجم مبنا:621,891
22,92025,320
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000000
000000
000000
3,249,652(76%)
867(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,972,282(93%)
479(99%)
1,033,296(24%)
4(0%)
حجمحقوقیتعداد
310,666(7%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 90,405,543 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.45سرانه فروش حقیقی: 200,023,886 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.21
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
6
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت319,74619,22020,01521,863-
حمایت221,86321,60020,28023,078-
حمایت122,92622,40020,54523,82873,260
P25,04324,78025,04325,043-
مقاومت126,10625,58027,43426,25874,570
مقاومت228,22327,96027,69927,008-
مقاومت329,28628,76027,96528,223-


آخرین اخبار غشصفا

نمایش اخبار قدیمی‌تر