وبرق

س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی

1400/03/25 23:35:13
پایانی:53,360
(2.99%)
آخرین:53,360
(2.99%)

تعداد معاملات:62
حجم:236,733
ارزش معاملات:12.63B
حجم مبنا:206,467
50,25253,360
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
186835,804
53,360
000
2745
53,333
000
11,000
53,000
000
236,733(100%)
13(100%)
حجمحقیقیتعداد
125,733(53%)
43(98%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
111,000(47%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 971,697,913 تومانقدرت خرید حقیقی: 6.23سرانه فروش حقیقی: 156,025,880 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.16
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
5
خرید
4
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
5
خرید
2
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
2
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت328,19630,38433,95433,148-
حمایت233,14834,24235,14538,603-
حمایت142,47744,66536,33541,973155,418
P47,42948,52347,42947,429-
مقاومت156,75858,94667,27652,884155,418
مقاومت261,71062,80468,46656,254-
مقاومت371,03973,22769,65761,710-


آخرین اخبار وبرق

نمایش اخبار قدیمی‌تر