وهنر

گروه توسعه هنر ایران

1400/03/25 23:14:34
پایانی:7,606
(-0.3%)
آخرین:7,401
(-2.98%)

تعداد معاملات:9
حجم:127,631
ارزش معاملات:944M
حجم مبنا:1.27M
7,4017,857
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
7,401
29,406,011860
000
7,402
663,15222
000
7,403
36,6713
127,631(100%)
8(100%)
حجمحقیقیتعداد
127,631(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 121,345,173 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.25سرانه فروش حقیقی: 485,380,693 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,3446,2126,4106,873-
حمایت26,8736,8076,4767,176-
حمایت17,1377,0056,5427,36322,206
P7,6667,6007,6667,666-
مقاومت17,9307,7988,2617,96922,206
مقاومت28,4598,3938,3278,156-
مقاومت38,7238,5918,3938,459-


آخرین اخبار وهنر

نمایش اخبار قدیمی‌تر