سقاين

سيمان‌ قائن‌

1400/07/30 22:30:20
پایانی:54,270
(-0.12%)
آخرین:53,940
(-0.73%)

تعداد معاملات:124
حجم:68,125
ارزش معاملات:3.68B
حجم مبنا:276,396
51,63057,050
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,272
53,690
54,190
6001
2306
53,670
54,200
1,0001
1400
53,660
54,420
1001
129,007(98%)
68(99%)
حجمحقیقیتعداد
88,228(67%)
95(99%)
2,000(2%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
42,779(33%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 102,958,968 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.04سرانه فروش حقیقی: 50,401,405 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.49
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت327,47624,70529,57739,993-
حمایت239,99338,60731,20247,438-
حمایت146,96644,19532,82652,038161,260
P59,48358,09759,48359,483-
مقاومت166,45663,68575,05366,928163,220
مقاومت278,97377,58776,67771,528-
مقاومت385,94683,17578,30278,973-


آخرین اخبار سقاین

نمایش اخبار قدیمی‌تر