سقاین

سیمان‌ قائن‌

1400/03/29 10:40:15
پایانی:43,980
(0.13%)
آخرین:44,720
(1.82%)

تعداد معاملات:102
حجم:42,649
ارزش معاملات:1.89B
حجم مبنا:341,530
41,73046,110
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,535
44,320
44,720
3,4482
1150
44,310
44,730
2622
1225
44,300
44,740
1,1942
44,091(100%)
40(100%)
حجمحقیقیتعداد
44,091(100%)
48(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 48,478,054 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.20سرانه فروش حقیقی: 40,398,378 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.83
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
7
خنثی
19
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,9404,57511,12226,400-
حمایت226,40024,21713,30636,404-
حمایت135,13030,76515,48842,585131,580
P52,59050,40752,59052,590-
مقاومت161,32056,95572,23162,594134,480
مقاومت278,78076,59774,41368,775-
مقاومت387,51083,14576,59778,780-


آخرین اخبار سقاین

نمایش اخبار قدیمی‌تر