شاوان

پالایش نفت لاوان

1400/07/28 10:15:31
پایانی:138,193
(-2.89%)
آخرین:139,200
(-2.18%)

تعداد معاملات:657
حجم:671,330
ارزش معاملات:92.77B
حجم مبنا:457,369
135,193149,423
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
150
138,040
139,200
1622
1100
138,039
139,300
1001
126
138,038
139,450
2552
468,241(70%)
219(98%)
حجمحقیقیتعداد
616,681(92%)
168(98%)
202,289(30%)
5(2%)
حجمحقوقیتعداد
53,849(8%)
3(2%)
سرانه خرید حقیقی: 295,468,623 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.58سرانه فروش حقیقی: 507,267,841 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.72
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
8
خرید
15
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
6
خرید
9
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت367,85972,72384,19285,934-
حمایت285,93488,36688,018103,460-
حمایت1113,737118,60191,840114,287421,562
P131,812134,244131,812131,812-
مقاومت1159,615164,479191,239149,338426,901
مقاومت2177,690180,122195,061160,165-
مقاومت3205,493210,357198,887177,690-


آخرین اخبار شاوان

نمایش اخبار قدیمی‌تر