شاوان

پالايش نفت لاوان

1400/03/28 19:15:19
پایانی:73,456
(1.6%)
آخرین:74,473
(3%)

تعداد معاملات:372
حجم:344,880
ارزش معاملات:25.46B
حجم مبنا:457,369
68,68375,911
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
154,255
73,600
74,479
1,9502
1300
73,500
74,480
50,8913
110,000
73,000
74,490
5001
262,523(76%)
97(96%)
حجمحقیقیتعداد
232,554(67%)
182(98%)
82,357(24%)
4(4%)
حجمحقوقیتعداد
112,326(33%)
3(2%)
سرانه خرید حقیقی: 198,802,984 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.12سرانه فروش حقیقی: 93,859,816 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.47
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
11
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
10
خرید
5
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت347,71847,24851,78557,264-
حمایت257,26457,02953,29964,197-
حمایت165,86865,39854,81168,481219,883
P75,41475,17975,41475,414-
مقاومت184,01883,54894,13482,347224,673
مقاومت293,56493,32995,64686,631-
مقاومت3102,168101,69897,16093,564-


آخرین اخبار شاوان

نمایش اخبار قدیمی‌تر