نوين

بيمه نوين

1400/07/30 22:09:10
پایانی:4,748
(-3.22%)
آخرین:4,661
(-4.99%)

تعداد معاملات:354
حجم:6.41M
ارزش معاملات:30.47B
حجم مبنا:3.15M
4,6615,151
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
330,000
4,662
4,730
9,9991
000
4,731
35,8251
000
4,746
17,3921
5,697,548(89%)
138(98%)
حجمحقیقیتعداد
6,417,357(100%)
69(100%)
719,809(11%)
3(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 196,028,680 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.44سرانه فروش حقیقی: 441,588,565 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.25
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,2093,0273,2993,935-
حمایت23,9353,8443,3904,350-
حمایت14,2984,1163,4814,60813,983
P5,0244,9335,0245,024-
مقاومت15,3875,2055,8405,43914,221
مقاومت26,1136,0225,9315,697-
مقاومت36,4766,2946,0226,113-


آخرین اخبار نوین

نمایش اخبار قدیمی‌تر