گپارس

امور رفاهی کارگزاران پارس

1400/07/28 09:35:07
پایانی:141,187
(-0.11%)
آخرین:137,103
(-2.99%)

تعداد معاملات:4
حجم:2,500
ارزش معاملات:342M
حجم مبنا:67,752
137,103145,583
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
137,103
48,38326
000
137,267
2051
000
140,666
7241
2,500(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,500(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 352,967,500 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 352,967,500 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
9
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
4
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت382,34480,41789,892103,222-
حمایت2103,222102,25893,052117,700-
حمایت1120,244118,31796,209126,644411,801
P141,122140,158141,122141,122-
مقاومت1158,144156,217178,324155,600411,801
مقاومت2179,022178,058181,481164,544-
مقاومت3196,044194,117184,642179,022-


آخرین اخبار گپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر