شسم

توليد سموم‌ علف‌ كش

1400/04/03 03:51:27
پایانی:95,234
(0%)
آخرین:98,837
(3.78%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:52,503
93,33097,138
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1100
98,093
000
1100
98,092
000
1200
98,091
000
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت386,60087,82489,65989,047-
حمایت289,04789,65990,27191,852-
حمایت193,94295,16690,88393,585296,511
P96,38997,00196,38996,389-
مقاومت1101,284102,508106,79099,194296,511
مقاومت2103,731104,343107,402100,927-
مقاومت3108,626109,850108,014103,731-


آخرین اخبار شسم

نمایش اخبار قدیمی‌تر