ثاباد

توريستي ورفاهي آبادگران ايران

1400/07/29 04:45:03
پایانی:47,280
(-1.14%)
آخرین:45,800
(-4.24%)

تعداد معاملات:494
حجم:772,518
ارزش معاملات:36.52B
حجم مبنا:317,259
45,44050,220
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,324
45,800
45,880
2,0001
11,000
45,650
45,950
2,0001
11,000
45,500
46,000
2,0001
772,518(100%)
210(100%)
حجمحقیقیتعداد
772,518(100%)
109(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 173,926,909 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.52سرانه فروش حقیقی: 335,088,541 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.93
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
10
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت329,13327,59030,62536,746-
حمایت236,74635,97531,63741,384-
حمایت141,27339,73032,64844,249136,680
P48,88648,11548,88648,886-
مقاومت153,41351,87058,95153,524140,110
مقاومت261,02660,25559,96256,389-
مقاومت365,55364,01060,97561,026-


آخرین اخبار ثاباد

نمایش اخبار قدیمی‌تر