ثاباد

توريستي ورفاهي آبادگران ايران

1400/04/03 03:51:27
پایانی:53,760
(0%)
آخرین:51,080
(-4.98%)

تعداد معاملات:2
حجم:198
ارزش معاملات:10.11M
حجم مبنا:279,018
51,08056,440
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
51,080
1,523,365297
000
51,090
111,64421
000
51,100
36,4298
198(100%)
2(100%)
حجمحقیقیتعداد
198(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 5,322,240 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 10,644,480 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
15
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
12
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت349,05348,80049,18050,066-
حمایت250,06649,94049,30650,647-
حمایت150,57350,32049,43351,006153,240
P51,58651,46051,58651,586-
مقاومت152,09351,84052,72652,167153,240
مقاومت253,10652,98052,85352,526-
مقاومت353,61353,36052,98053,106-


آخرین اخبار ثاباد

نمایش اخبار قدیمی‌تر