شکف

کف

1400/08/01 18:56:29
پایانی:98,190
(0%)
آخرین:96,229
(-1.99%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:100,000
96,227100,153
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
96,227
1,310,999111
000
96,228
16,3362
000
96,229
58,66015
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
2
خرید
16
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت391,70091,76892,51193,120-
حمایت293,12093,15492,75994,256-
حمایت194,67494,74293,00794,958288,687
P96,09496,12896,09496,094-
مقاومت197,64897,71699,45097,230288,687
مقاومت299,06899,10299,69897,932-
مقاومت3100,622100,69099,94699,068-


آخرین اخبار شکف

نمایش اخبار قدیمی‌تر