شكف

كف

1400/03/28 20:22:38
پایانی:99,862
(0%)
آخرین:95,891
(-3.97%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:100,000
97,865101,859
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
95,891
20,0562
000
97,865
534,19975
000
97,889
8,9182
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت379,46377,40980,48987,677-
حمایت287,67786,65081,51792,383-
حمایت191,78489,73082,54395,291287,673
P99,99898,97199,99899,998-
مقاومت1104,105102,051109,238104,704287,673
مقاومت2112,319111,292110,264107,612-
مقاومت3116,426114,372111,292112,319-


آخرین اخبار شکف

نمایش اخبار قدیمی‌تر