سمتاز

سیمان ممتازان کرمان

1400/03/26 00:37:09
پایانی:25,647
(2.45%)
آخرین:25,782
(2.99%)

تعداد معاملات:77
حجم:351,300
ارزش معاملات:9.05B
حجم مبنا:428,174
24,28225,782
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
36691,016
25,782
000
11,000
24,282
000
000000
151,300(43%)
4(80%)
حجمحقیقیتعداد
151,300(43%)
31(97%)
200,000(57%)
1(20%)
حجمحقوقیتعداد
200,000(57%)
1(3%)
سرانه خرید حقیقی: 970,097,775 تومانقدرت خرید حقیقی: 7.75سرانه فروش حقیقی: 125,173,906 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.13
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت318,54919,22420,23619,899-
حمایت219,89920,23620,57421,446-
حمایت122,59923,27420,91122,40175,897
P23,94924,28623,94923,949-
مقاومت126,64927,32429,68625,49675,897
مقاومت227,99928,33630,02326,451-
مقاومت330,69931,37430,36127,999-


آخرین اخبار سمتاز

نمایش اخبار قدیمی‌تر