فنوال

نورد آلومینیوم‌

1400/05/10 19:07:57
پایانی:24,560
(-2.19%)
آخرین:24,400
(-2.82%)

تعداد معاملات:803
حجم:1.31M
ارزش معاملات:32.23B
حجم مبنا:635,593
23,86026,360
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,724
24,330
24,400
111,0474
13,000
24,320
24,490
1,4071
2850
24,300
24,500
4371
1,274,259(97%)
219(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,312,631(100%)
241(100%)
38,372(3%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 142,903,201 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.07سرانه فروش حقیقی: 133,768,536 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.94
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
13
خرید
12
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت318,30018,50019,60020,300-
حمایت220,30020,40019,96621,980-
حمایت122,70022,90020,33323,01975,160
P24,70024,80024,70024,700-
مقاومت127,10027,30029,86626,38076,380
مقاومت229,10029,20030,23327,419-
مقاومت331,50031,70030,60029,100-


آخرین اخبار فنوال

نمایش اخبار قدیمی‌تر