خموتور

موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌

1400/04/02 16:55:07
پایانی:8,900
(-3.57%)
آخرین:8,860
(-4%)

تعداد معاملات:1,884
حجم:10.54M
ارزش معاملات:93.84B
حجم مبنا:1.6M
8,7709,690
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,942
8,780
8,880
3,6712
1126,861
8,770
8,890
107,8292
1584
8,690
8,950
1,5692
10,491,925(100%)
745(100%)
حجمحقیقیتعداد
10,291,925(98%)
462(100%)
50,000(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
250,000(2%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 125,339,775 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.63سرانه فروش حقیقی: 198,264,356 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.58
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,4266052,0375,113-
حمایت25,1134,7022,5157,302-
حمایت17,1566,3352,9928,65427,480
P10,84310,43210,84310,843-
مقاومت112,88612,06515,40713,03227,780
مقاومت216,57316,16215,88414,384-
مقاومت318,61617,79516,36216,573-


آخرین اخبار خموتور

نمایش اخبار قدیمی‌تر