قلرست

قند لرستان‌

1400/03/25 23:55:49
پایانی:35,430
(0%)
آخرین:33,660
(-4.99%)

تعداد معاملات:2
حجم:350
ارزش معاملات:11.78M
حجم مبنا:423,370
33,66037,200
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
33,660
4,094,793416
000
33,670
2802
000
33,980
5,5312
350(100%)
2(100%)
حجمحقیقیتعداد
350(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 6,200,250 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 12,400,500 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
19
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
2
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت328,27027,77528,51730,250-
حمایت230,25030,00228,76531,384-
حمایت131,24030,74529,01232,08596,690
P33,22032,97233,22033,220-
مقاومت134,21033,71535,44734,35496,690
مقاومت236,19035,94235,69435,055-
مقاومت337,18036,68535,94236,190-


آخرین اخبار قلرست

نمایش اخبار قدیمی‌تر