حاریا

کشتیرانی آریا

1400/08/01 18:09:13
پایانی:15,601
(0%)
آخرین:15,290
(-1.99%)

تعداد معاملات:2
حجم:990
ارزش معاملات:15.13M
حجم مبنا:320,472
15,29015,914
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
15,290
3,365,077266
000
15,291
14,3027
000
15,292
35,4455
990(100%)
2(100%)
حجمحقیقیتعداد
990(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 7,722,495 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 15,444,990 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
15
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
5
خرید
9
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت313,05312,89013,29014,016-
حمایت214,01613,93513,42314,627-
حمایت114,65314,49013,55615,00545,870
P15,61615,53515,61615,616-
مقاومت116,25316,09017,02316,22745,870
مقاومت217,21617,13517,15616,605-
مقاومت317,85317,69017,29017,216-


آخرین اخبار حاریا

نمایش اخبار قدیمی‌تر