شكبير

پتروشيمي اميركبير

1400/07/29 05:52:45
پایانی:99,557
(0.13%)
آخرین:100,000
(0.58%)

تعداد معاملات:212
حجم:123,635
ارزش معاملات:12.43B
حجم مبنا:1M
96,439102,403
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1200
100,000
100,010
611
1252
99,510
100,070
251
1500
99,500
100,100
491
98,637(80%)
125(99%)
حجمحقیقیتعداد
87,713(71%)
55(96%)
24,998(20%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
35,922(29%)
2(4%)
سرانه خرید حقیقی: 78,560,030 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.49سرانه فروش حقیقی: 158,771,693 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.02
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
12
خرید
12
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
11
خرید
6
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت383,44184,49787,08187,553-
حمایت287,55388,08187,94391,501-
حمایت193,77694,83288,80493,940292,878
P97,88898,41697,88897,888-
مقاومت1104,111105,167111,195101,836298,439
مقاومت2108,223108,751112,056104,275-
مقاومت3114,446115,502112,918108,223-


آخرین اخبار شکبیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر