شكبير

پتروشيمي اميركبير

1400/04/02 16:34:01
پایانی:89,041
(-0.45%)
آخرین:88,680
(-0.85%)

تعداد معاملات:158
حجم:181,927
ارزش معاملات:15.81B
حجم مبنا:1.12M
86,76392,129
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
180
87,060
88,700
2,0002
1100
87,010
88,720
1,0001
3799
87,000
88,790
5001
86,507(48%)
76(95%)
حجمحقیقیتعداد
132,107(73%)
44(94%)
95,420(52%)
4(5%)
حجمحقوقیتعداد
49,820(27%)
3(6%)
سرانه خرید حقیقی: 101,350,918 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.38سرانه فروش حقیقی: 267,339,531 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.64
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
9
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
5
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت364,97965,83569,67171,794-
حمایت271,79472,22270,95077,655-
حمایت180,32281,17872,22881,275266,550
P87,13787,56587,13787,137-
مقاومت195,66596,521105,47192,998268,900
مقاومت2102,480102,908106,74996,618-
مقاومت3111,008111,864108,028102,480-


آخرین اخبار شکبیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر