شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

1399/12/17 13:56:00
پایانی:88,985
(-0.36%)
آخرین:87,525
(-1.99%)

تعداد معاملات:20
حجم:204,314
ارزش معاملات:17.88B
حجم مبنا:1.11M
87,52591,990
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
87,525
907,29751
000
87,586
1001
000
88,109
961
4,314(2%)
15(94%)
حجمحقیقیتعداد
204,314(100%)
4(100%)
200,000(98%)
1(6%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 25,592,086 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.01سرانه فروش حقیقی: 4,545,220,322 تومانقدرت فروش حقیقی: 177.60
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
12
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
8
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت363,95064,20068,08771,475-
حمایت271,47571,60069,38477,415-
حمایت179,50079,75070,67981,084262,575
P87,02587,15087,02587,025-
مقاومت195,05095,300104,37092,965262,575
مقاومت2102,575102,700105,66596,634-
مقاومت3110,600110,850106,962102,575-


آخرین اخبار شکبیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر