دفارا

داروسازی‌ فارابی‌

1400/03/29 11:16:46
پایانی:35,940
(-0.41%)
آخرین:36,200
(0.3%)

تعداد معاملات:230
حجم:266,892
ارزش معاملات:9.56B
حجم مبنا:415,628
34,29037,890
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
31,790
36,120
36,240
601
26,903
36,110
36,350
2262
121,604
36,100
36,380
2001
251,223(93%)
90(99%)
حجمحقیقیتعداد
212,784(78%)
86(98%)
20,000(7%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
58,439(22%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 100,321,718 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.13سرانه فروش حقیقی: 88,923,918 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.89
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-806-5,3951,48717,546-
حمایت217,54615,2523,78328,063-
حمایت126,72322,1356,07634,560107,700
P45,07642,78245,07645,076-
مقاومت154,25349,66565,72355,593109,020
مقاومت272,60670,31268,01662,090-
مقاومت381,78377,19570,31272,606-


آخرین اخبار دفارا

نمایش اخبار قدیمی‌تر