فنورد

نوردوقطعات‌ فولادی‌

1400/07/27 21:15:28
پایانی:189,440
(0.28%)
آخرین:189,980
(0.56%)

تعداد معاملات:421
حجم:187,696
ارزش معاملات:35.55B
حجم مبنا:83,626
179,470198,350
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
31,150
188,100
189,980
1681
128
188,070
189,990
2501
1225
188,060
190,000
2,0001
161,696(86%)
175(99%)
حجمحقیقیتعداد
187,696(100%)
142(100%)
26,000(14%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 175,038,229 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.70سرانه فروش حقیقی: 250,402,325 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.43
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
11
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
4
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3110,443106,720120,600141,926-
حمایت2141,926140,065125,230163,135-
حمایت1165,963162,240129,855176,238567,930
P197,446195,585197,446197,446-
مقاومت1221,483217,760250,144218,655577,000
مقاومت2252,966251,105254,769231,758-
مقاومت3277,003273,280259,400252,966-


آخرین اخبار فنورد

نمایش اخبار قدیمی‌تر