سخواف

سیمان مجد خواف

1400/07/28 09:51:05
پایانی:10,427
(-0.1%)
آخرین:9,917
(-4.99%)

تعداد معاملات:13
حجم:14,520
ارزش معاملات:143M
حجم مبنا:948,857
9,91710,959
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
9,917
6,909,876381
000
9,918
81,7574
000
10,000
288,83210
19,543(100%)
13(100%)
حجمحقیقیتعداد
19,543(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 15,674,989 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.08سرانه فروش حقیقی: 203,774,861 تومانقدرت فروش حقیقی: 13.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
13
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,3343,6534,7327,173-
حمایت27,1736,8335,0918,822-
حمایت18,6507,9695,4519,84030,381
P11,48911,14911,48911,489-
مقاومت112,96612,28514,80213,13830,381
مقاومت215,80515,46515,16214,156-
مقاومت317,28216,60115,52215,805-


آخرین اخبار سخواف

نمایش اخبار قدیمی‌تر