لسرما

سرما آفرین‌

1400/08/01 17:06:19
پایانی:17,880
(-2.4%)
آخرین:17,800
(-2.83%)

تعداد معاملات:347
حجم:1.04M
ارزش معاملات:18.72B
حجم مبنا:818,777
17,41019,230
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,141
17,460
17,800
1,7001
1289
17,430
17,810
2,0001
422,065
17,410
17,820
1,0001
1,037,088(99%)
136(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,047,088(100%)
111(100%)
10,000(1%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 136,346,569 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.81سرانه فروش حقیقی: 168,666,067 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.24
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,4466,0308,17513,153-
حمایت213,15312,4458,89016,430-
حمایت116,02614,6109,60518,45557,060
P21,73321,02521,73321,733-
مقاومت124,60623,19028,19425,01057,500
مقاومت230,31329,60528,90927,035-
مقاومت333,18631,77029,62530,313-


آخرین اخبار لسرما

نمایش اخبار قدیمی‌تر