لسرما

سرما آفرین‌

1400/03/29 10:15:33
پایانی:20,400
(-0.09%)
آخرین:20,060
(-1.76%)

تعداد معاملات:88
حجم:124,202
ارزش معاملات:2.51B
حجم مبنا:734,574
19,40021,440
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
72,505
20,060
20,280
2,0002
31,765
20,050
20,290
1,0001
27,877
20,040
20,300
1,3002
124,202(100%)
46(100%)
حجمحقیقیتعداد
124,202(100%)
42(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 55,080,886 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.91سرانه فروش حقیقی: 60,326,685 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.10
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت314,19613,84014,90016,673-
حمایت216,67316,49515,25318,293-
حمایت118,43618,08015,60619,29360,240
P20,91320,73520,91320,913-
مقاومت122,67622,32024,79322,53361,060
مقاومت225,15324,97525,14623,533-
مقاومت326,91626,56025,50025,153-


آخرین اخبار لسرما

نمایش اخبار قدیمی‌تر