فن آوا

گروه فن آوا

1400/07/30 21:42:58
پایانی:21,102
(-2.68%)
آخرین:21,035
(-2.99%)

تعداد معاملات:105
حجم:494,230
ارزش معاملات:10.42B
حجم مبنا:473,889
21,03522,335
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
422,069
21,035
21,040
3,8331
000
21,290
1,0001
000
21,300
5001
324,403(58%)
62(97%)
حجمحقیقیتعداد
511,723(91%)
51(98%)
237,320(42%)
2(3%)
حجمحقوقیتعداد
50,000(9%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 110,412,130 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.52سرانه فروش حقیقی: 211,732,916 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.92
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت311,26310,20512,01015,931-
حمایت215,93115,40212,61218,689-
حمایت118,48317,42513,21320,39363,105
P23,15122,62223,15123,151-
مقاومت125,70324,64528,85625,90964,369
مقاومت230,37129,84229,45727,613-
مقاومت332,92331,86530,06030,371-


آخرین اخبار فن آوا

نمایش اخبار قدیمی‌تر