زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

1400/08/01 19:01:45
پایانی:2,214
(-3.78%)
آخرین:2,186
(-4.99%)

تعداد معاملات:402
حجم:8.55M
ارزش معاملات:18.93B
حجم مبنا:6.51M
2,1862,416
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
17,712
2,160
2,186
294,09814
000
2,188
20,0001
000
2,189
25,0002
8,053,160(94%)
135(99%)
حجمحقیقیتعداد
8,553,160(100%)
96(100%)
500,000(6%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 132,071,824 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.67سرانه فروش حقیقی: 197,257,252 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.49
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
10
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3217-43761,198-
حمایت21,1981,0885021,779-
حمایت11,7371,5166292,1386,756
P2,7182,6082,7182,718-
مقاومت13,2573,0363,9223,2996,866
مقاومت24,2384,1284,0493,658-
مقاومت34,7774,5564,1764,238-


آخرین اخبار زبینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر